Dolonne

Dolonne

Noumeno1724, Public domain, via Wikimedia Commons

גובה 1210 מ'

עיירה קטנה ליד קורמיור בה יש מבחר מקומות לינה. לכל מקומות הלינה.

על האתר

מקום לכתוב בו על תחביבים שאני אוהב.
טיולים, טרקים, צילום
ועוד כמה דברים שיכולים להתקשר לזה.

ניתן לפנות אלי למייל, או בדף צור קשר.

מטיילים פה @ 2022 כל הזכויות שמורות

טרקים

נקודות עניין

Dolonne

מקטעי שביל