journey of a thousand miles begins with one step

מקטעים במסלול

"מסע בן אלף מילין מתחיל בצעד אחד".
בדף זה תוכלו למצוא מקטעי שבילים רבים. חיבור שלהם יוצר שביל אחד ארוך אך ניתן להתייחס אליהם גם כמסלול בפני עצמו.

בעזרת הפילטור המתקדם תוכלו למצוא מקטעים המשוייכים לשבילים שונים.

שייך למסלול
חיפוש מקטע

על האתר

מקום לכתוב בו על תחביבים שאני אוהב.
טיולים, טרקים, צילום
ועוד כמה דברים שיכולים להתקשר לזה.

ניתן לפנות אלי למייל, או בדף צור קשר.

מטיילים פה @ 2022 כל הזכויות שמורות

טרקים

נקודות עניין

Dolonne

מקטעי שביל