• בית
  • /
  • Stubai – Day 2 – Franz-Senn-Hütte to Neuen Regensburger Hütte

מסלולים קשורים:

Franz-Senn-Hütte - Neuen Regensburger Hütte

אייקון שמוצג מסמל על קיום האפשרות במקטע. לדוגמה, אם יש אייקון של קמפינג זה אומר שניתן לעשות קמפינג ביום זה, עגלה מסמלת ניתן לרכוש אוכל או ציוד וכו'.

נקודות עניין

טרקים

נקודות עניין

Dolonne

מקטעי שביל