• בית
  • /
  • WHR – Day 6 – Cabane du Mont Fort to Cabane de Prafleuri

מסלולים קשורים:

Cabane du Mont Fort to Cabane de Prafleuri

אייקון שמוצג מסמל על קיום האפשרות במקטע. לדוגמה, אם יש אייקון של קמפינג זה אומר שניתן לעשות קמפינג ביום זה, עגלה מסמלת ניתן לרכוש אוכל או ציוד וכו'.

נקודות עניין

טרקים

נקודות עניין

Dolonne

מקטעי שביל